Om EBL-skolan

Om EBL-skolan
EBL-skolans målgrupp är personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.  Syftet med EBL-skolan är att erbjuda anpassad kursverksamhet med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov. Varje individ skall  ges möjligheter att få känna och ingå i ett socialt sammanhang och därigenom kunna gå vidare till fortsatt utbildning och/eller arbete samt få redskap för att aktivt kunna del ta i samhällslivet. Personer med psykisk ohälsa har på grund av sin kognitiva och sociala funktionsnedsättning ofta svårt att ta del av det befintliga utbildningsutbud som i olika former erbjuds.
Mål och verksamhet EBL-skolan skall fokusera på att träna kognitiva, sociala och hälsobefrämjande färdigheter och därigenom stödja del tagarna till att få ett sundare liv, en ökad självtillit samt strategier för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi jobbar i små grupper (4-8 deltagare) i en stressfri miljö. Kursernas omfång kan variera från 8 till 20 veckor med ett kurstillfälle ( 2×40 minuter) per vecka. Stor vikt läggs på erfarenhetsutbyte och delaktighet. För att delta i vår verksamhet så börjar man med att göra ett studiebesök där vi berättar om vad vi kan erbjuda och man kan göra en intresseanmälan till våra kurser.  Man kan gärna ha med en stödperson om man vill. Välkommen att boka tid för studiebesök på 054-10 12 58, 0765-64 10 47 eller info@ebl-skolan.se Varje onsdag 13.00-14.40 har vi ”Öppen verksamhet”. Till ”Öppen verksamhet” är alla EBL-skolans deltagare och man har möjlighet att träffa deltagare från andra grupper. Planering finns under fliken Aktuellt