Kurser

Våra kurser:
NeuroACT-stresshantering för flexibilitet och hälsa

Ett manualbaserat metod för stresshantering. Vi pratar  om stress, känslor och sinnesintryck. Vi arbetar med  tekniker för att du ska hitta dina egna mål och vad som är viktigt för just dig. Mellan varje grupptillfälle tränar du på det du lärt dig.

Existentiell hälsa-livsmening, livsglädje och livsmod

Utifrån samtalskort med åtta olika teman  pratar vi om hur vi tänker, känner och handlar, vilket ökar medvetenheten och ger oss större möjlighet att göra mer konstruktiva val, utvecklas och hitta nya vägar. Några teman som ingår är: Upplevelse av sammanhang, tillit som livskraft, harmoni och inre lugn och upplevelse av förundran.

Din egen makt

Den här kursen handlar om din egen makt över ditt liv. Den handlar om att ta fram drömmar och idéer som du har och hur du kan använda dem för att förbättra ditt liv. Vi pratar om självkänsla, drömmar och mål, problemlösning mm. Hur kan man återhämta sig sig från psykisk ohälsa? Diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna.

Kreativa världen

Vi träffas tillsammans i grupp och arbetar kreativt. Vi provar olika former av skapande, med olika sorters material, utifrån deltagarnas önskemål. Vi har jobbat med betonggjutning, scrapbooking, decoupage, smycken,stickringar med mera.

Självbildsboken-hitta din kraft

Vad är självkänsla? Är det skillnad på självkänsla och självförtroende? Hur kan man stärka sin självkänsla? Vi arbetar med olika övningsuppgifter, både individuella och gemensamma för att ändra tankesättet om sig själv för att få en mer positiv självbild.

Må bra

Här gör vi saker som är gott för kropp och själ. Det är viktigt att ta hand om sig på olika sätt. Man kan göra saker för sig själv som inte behöver kosta mycket pengar. Vi ger deltagarna möjlighet att prova på och finna nya vägar. Vi använder oss av enkla produkter som de flesta har hemma samt det naturen har att erbjuda. Exempel på aktiviteter: fotbad, ansiktsmask, skogspromenader med mera.

Umgås med andra i grupp

Att träna på att prata inför andra men även att kunna lyssna på andra. Vi har ett gemensamt tema som vi jobbar tillsammans med. Varje deltagare får också göra en egen liten presentation utifrån sina egna intressen och kunskaper. Vi varvar med aktiviteter som till exempel bowling, museibesök, promenader med korvgrillning med mera.

Vardagsekonomi

Vad har vi för inkomster och vad har vi för utgifter? Varje deltagare har möjlighet att göra sin egen vecko-, månads- eller årsbudget för att skapa balans i sin vardagsekonomi. Vi titta på jämförelser i tex veckohandling kontra småhandling. Vad kostar mobilen egentligen i slutändan? Vi tittar på hemförsäkring, elkostnader mm.

Dags för en förändring

Vi läser och pratar om hur man kan göra om man vill göra en förändring i livet. Hur man kan förbereda sig och hur man sätter upp delmål och mål

Hälsospåret

Vi läser och diskuterar utifrån olika teman som sömn, kost, motion, tillhörighet med mera. Man kan få tips om hur man kan få mer struktur i sin vardag.

Återhämtningsguiden

Vi läser och diskuterar utifrån bokens teman som t.ex. återhämtning, drömmar, vad mår jag bra av? Återhämtningsguiden kan fungera som verktyg för den som är i behov av återhämtning.

TRUST-Trygghet Ur Stöd

Om kognitiva svårigheter och föräldraskap och hur man kan stärka sig som förälder. För föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Kurser på EBL-skolan

Varje kurs anpassas efter gruppens behov. Deltagarna är delaktiga i planeringen av innehållet vilket är viktigt för demokrati, delaktighet och ansvar. Ett kurstillfälle är 2×40 min med 20 minuters gemensam fika. Kurslängden varierar utifrån deltagarnas önskemål. Vid varje kursstart görs en individuell målformulering. Vi pratar om moralisk tystnadsplikt och vikten att vara rädd om sig och inte vara för privat. Vid kursens slut görs en utvärdering. Har du frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.