Medlem

Medlem

Välkommen till medlemssidan! Föreningen EBL-skolan är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

EBL-skolans huvudverksamhet är att bedriva ledarledda kurser och sociala aktiviteter i syfte att erbjuda social rehabilitering i grupp. Målgruppen för verksamheten är personer med psykisk ohälsa som har därav uppkomna svårigheter i vardagen.

I medlemsavgiften för 2022 ingår en olycksfallsförsäkring som gäller den tid man deltar i en aktivitet eller kurs i föreningen EBL-skolan. Därför är det extra viktigt att betala in sin medlemsavgift som är 20 kr för deltagare i kursverksamheten. 100 kr för övriga och  1000 kr för organisation. Avgiften betalas in på plusgiro 102 48 20-1. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan.

Hjärtligt välkomna!

Föreningens styrelse:

Ordförande: Irene Jansson
Vice ordf: Rune Andersson
Kassaförvaltare: Eva-Lena Tedfeldt
Ledamöter: Marit Grönberg Eskel och Pernilla Edström
Ersättare: Ann-Marie Johansson