Covid-19, coronavirus

För att undvika smittspridning av covid-19, coronaviruset, i samband med vår verksamhet EBL-skolan vill vi uppmana dig till ett strikt förhållningssätt med anledning av den pågående coronasmittan.
I nuläget ser vi att viruset sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar s.k. droppsmitta.
EBL-skolan kommer att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar/uppmaningar för att minimera smitta. Vår hemsida kommer att kontinuerligt uppdateras utifrån denna myndighets anvisningar.

Tills vidare gäller:

* Ingen verksamhet inomhus.

*Vi tar inte emot nya deltagare.

* Stanna hemma om du är sjuk! Gäller vid minsta symptom.

*Gör vad du kan för att undvika smitta. Undvik att röra ansiktet (ögon, näsa, mun). Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Hosta och nys själv i armvecket eller i pappersnäsduk.

*Håll avstånd till andra.

*Om Helen eller Eva blir sjuka gäller såklart samma regler för dem. Ni blir då kontaktade om vad som gäller.

*Har du frågor så tveka inte att ringa Helen eller Eva. Mycket bra information finns också på Folkhälsomyndigheten

EBL-skolans styrelse