Medlem

Medlem

Välkommen till medlemssidan! Föreningen EBL-skolan är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Övergripande mål för föreningen är att verka för att att personer med psykisk funktions- nedsättning eller psykisk ohälsa ges möjligheter till god livskvalitet och tilltro till de egna resurserna.

Regelbundna medlemsmöten med olika teman arrangeras. I medlemsavgiften för 2019 ingår en olycksfallsförsäkring som gäller den tid man deltar i en aktivitet eller kurs i föreningen EBL-skolan. Därför är det extra viktigt att betala in sin medlemsavgift.20 kr för deltagare i kursverksamheten. 100 kr för stödmedlem och  1000 kr för organisation.

Hjärtligt välkomna!

Föreningens styrelse:

Ordförande: Niina Koivumaa
Vice ordf: Eva-Lena Tedfeldt
Kassaförvaltare: Ann-Marie Johansson
Ledamöter: Marit Grönberg Eskel och Pernilla Edström
Ersättare: Jenny Salomonsson