Covid-19, coronavirus

För att undvika smittspridning av covid-19, coronaviruset, i samband med vår verksamhet EBL-skolan vill vi uppmana dig till ett strikt förhållningssätt med anledning av den pågående coronasmittan.
I nuläget ser vi att viruset sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar s.k. droppsmitta. I Värmland har hittills nära nog alla smittats vid en utlandsresa eller via kontakt med en som varit ute och rest men detta läge kan förändras på kort tid.
EBL-skolan kommer att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar/uppmaningar för att minimera smitta. Vår hemsida kommer att kontinuerligt uppdateras utifrån denna myndighets anvisningar.
Det finns idag ingen anledning att förändra vår kursverksamhet

Tills vidare gäller:
* Stanna hemma om du är sjuk!

*Gör vad du kan för att undvika smitta. Undvik att röra ansiktet (ögon, näsa, mun). Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Hosta och nys själv i armvecket eller i pappersnäsduk.

*Om du eller någon i din absoluta närhet varit utomlands ska du ringa Helen eller Eva och rådfråga innan du går till ett kurstillfälle

*Om Helen eller Eva blir sjuka gäller såklart samma regler för dem. Ni blir då kontaktade om vad som gäller.

*Har du frågor så tveka inte att ringa Helen eller Eva. Mycket bra information finns också på Folkhälsomyndigheten

EBL-skolans styrelse